Trợ Giúp Mua Thực Phẩm

CalFresh ở California, là chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang còn gọi là Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) và đã từng được gọi là Food Stamps.

Trợ cấp thực phẩm CalFresh là chương trình dinh dưỡng cho cư dân California có thu nhập thấp để hỗ trợ mua thêm thực phẩm. Chương trình này cho phép quý vị mua thực phẩm lành mạnh tại hầu hết các cửa hàng,  như tiệm outlets, cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản và một số nhà hàng.

Quý vị có hội đủ điều kiện không?

Quý vị có thể nhận được trợ cấp thực phẩm không và bao nhiêu? Điều này tùy thuộc vào số người trong gia đình, thu nhập và chi phí sinh hoạt.

Quý vị có thể sử dụng trợ giúp trực tuyến qua BenefitsCal Ask Robin trước khi hoàn tất đơn xin trợ cấp để xem quý vị có hội đủ điều kiện không.

Khi quý vị nộp đơn, Cán sự Xã hội sẽ quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Nếu cần thực phẩm ngay, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho Dịch vụ Khẩn cấp. Những người hội đủ điều kiện sẽ nhận trợ cấp CalFresh  trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp đơn.

Chương trình CalFresh Việc Làm và Huấn Nghệ

Chương trình CalFresh Việc Làm và Huấn Nghệ (CFET) hoàn toàn miễn phí và tình nguyện giúp người trong chương trình này có thêm kỹ năng, phương tiện, học vấn căn bản, huấn luyện nghề nghiệp và kinh nghiệm về việc làm. Chương trình cũng giúp cho quý vị có thêm các kỹ năng giúp kiếm việc làm tốt hơn với số lương cao hơn. Để biết thêm thông tin của chương trình hãy vào: Hạt Santa Clara Chương trình CalFresh Việc Làm và Huấn Nghệ.

Thủ tục nộp đơn

 1. Điền & Nộp Đơn
 2. Xin hẹn phỏng vấn –  Cán sự Xã hội của Quận Hạt sẽ làm hẹn để phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại.
 3. Quý vị có thể cần nộp các chứng từ nếu thu nhập, quốc tịch, hoặc thông tin khác không được kiểm chứng qua mạng điện tử hoặc nếu có nghi vấn. Bấm vào Các Chứng Từ Thường Dùng để biết danh sách liệt kê các giấy tờ cần.
 4. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn, quý vị sẽ nhận được thư thông Báo (NOA) qua bưu điện, cho quý vị biết đơn xin của quý vị đã được chấp thuận hoặc từ chối. 
 5. Nếu đơn được chấp thuận, quý vị sẽ nhận thẻ EBT qua bưu điện. Quý vị cũng có thể xếp đặt với Cán sự Xã hội của quý vị để nhận thẻ EBT tại một văn phòng của Quận Hạt. 

Trở lại trên cùng


Sử dụng Trợ cấp Thực phẩm

Thẻ Trợ cấp qua Hệ thống điện toán (EBT)

Để có thể sử dụng trợ cấp quý vị sẽ nhận được thẻ nhựa EBT còn được gọi là thẻ Golden State Advantage. Quý vị có thể dùng như thẻ trừ tiền thẳng từ trương mục ngân hàng hoặc thẻ ATM khi bấm vào 4 số PIN.  Để bảo mật, PIN sẽ được gởi trong một thư riêng, hãy theo lời hướng dẫn để đổi số PIN.

Để xem số tiền hiện có trong thẻ EBT, các chi tiêu và các địa điểm đã dùng thẻ EBT:

Hãy cẩn thận về việc bị đánh cắp và lừa đảo trợ cấp qua thẻ EBT

Hãy bảo vệ chính mình khỏi những trò lừa đảo, luôn giữ thẻ EBT và mã số PIN ở chỗ an toàn và bảo mật. Nếu nhận được tin nhắn, thư điện tử hoặc cuộc gọi điện thoại yêu cầu số thẻ EBT hoặc mã số PIN của quý vị, KHÔNG cung cấp thông tin này, đây là một vụ LỪA ĐẢO!

Nếu quý vị là nạn nhân của việc trộm cắp phúc lợi, hãy báo cho nhân viên Quận tại số 408-758-3800 trong vòng 10 ngày

Watch EBT Scam Video
 

Những Địa điểm Nhận thẻ EBT

Các địa điểm này sẽ niêm yết cho biết nhận thẻ EBT.  Sau đây là một số cơ sở có thể nhận thẻ EBT.

Các Cửa tiệm Bán lẻ - Để tìm một tiệm có nhận thẻ EBT, hãy vào trang: CalFresh Food Retail Locator.

Mua sắm trực tuyến - Tìm một cửa hàng nhận thẻ EBT, hãy truy cập vào trang mạng: CA EBT Online.

Tiệm ăn - Nếu là người vô gia cư, bị khuyết tật hoặc 60 tuổi trở lên, quý vị có thể dùng thẻ EBT để mua thức ăn nóng nấu sẵn tại một số nhà hàng.

Để tìm nhà hàng có nhận thẻ EBT, hãy vào trang và tìm bằng tên tiệm ăn: CalFresh Food Retail Locator
Nếu quý vị làm chủ một nhà hàng và muốn biết thêm về cách tham gia vào chương trình này, hãy gởi email cho [email protected]

Chợ Nông sản - Quý vị có thể sử dụng thẻ EBT của mình tại nhiều Chợ Nông sản để mua các sản phẩm ngon được trồng tại địa phương. Có nhiều chợ tham gia vào chương trình Market Match, và sẽ tăng gấp đôi số tiền quý vị mua để cung cấp thêm sản phẩm miễn phí mỗi khi mua hàng.
Để biết thêm thông tin và các địa điểm hãy vào trang: Resources to Stretch Your Food Dollars.

Hoa quả và rau củ California - Quý vị có thể nhận tới $60 trái cây và rau quả miễn phí mỗi tháng bằng thẻ EBT tại các cửa hàng tham gia. 

Xem chi tiết tại: DoubleUpCA.org hoặc gọi 1-800-984-3663
 


 

Giữ Trợ cấp

Báo Cáo Định kỳ

Quận Hạt sẽ gửi cho quý vị một mẫu đơn mỗi 6 tháng qua bưu điện để báo cáo những thay đổi. Những thay đổi này có thể là thu nhập, tiền nhà/phòng hoặc điều khác mà nó sẽ ảnh hưởng đến trợ cấp của quý vị. Nếu không nộp lại mẫu đơn này, trợ cấp của quý vị sẽ bị ngưng.

Quận Hạt sẽ làm hẹn phỏng vấn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp mỗi năm một lần ch hầu hết các gia đình nhận trợ cấp thực phẩm. Tuy nhiên, nếu trong gia đình bquý vị có những người bị khuyết tật hoặc trên 60 tuổi, quý vị có thể không cần một có một hẹn phỏng hàng năm. Cán sự Xã hội sẽ cho quý vị biết sẽ cần phải làm gì.

Báo cáo Thay Đổi Thu nhập

Nếu thu nhập của quý vị thay đổi trước thời hạn báo cáo định kỳ và vượt quá Mức Báo cáo Thu nhập (IRT), thu nhập đó phải được báo cáo  trong vòng 10 ngày. Quý vị phải báo cáo cho Cán sự Xã hội mà họ sẽ cho biết mức IRT của quý vị. Nếu không báo cáo thay đổi này, quý vị có thể phải hoàn trả lại khoản trợ cấp đã được phát sai cho quý vị.

 

Trở lại trên cùng


 

Các Điều Cần Biết

  Trợ cấp CalFresh có thể được dùng để mua bất kỳ thực phẩm nào dành cho người tiêu dùng. Quý vị không thể mua thức ăn đã nấu  hoặc thức ăn trưa được làm sẵn hoặc đươc hâm nóng ở tại tiêm; đồ uống có cồn và thuốc lá; vitamin hoặc thuốc men; thức ăn cho thú nuôi; hoặc các mặt hàng không phải là thực phẩm. Quý vị cũng có thể mua hạt giống và cây trái dùng trồng trong vườn để tạo ra thực phẩm.

  Nếu gặp khó khăn điền đơn xin CalFresh, quý vị có thể nộp đơn xin với tên, địa chỉ và chữ ký của quý vị. Nhân Viên Quận Hạt sẽ giúp quý vị điền đơn còn lại.

  In most cases, the County has 30 days after you turn in your application to determine if you will get CalFresh Food benefits. During the 30 days, the County will interview you by phone or in person.

  Quý vị có thể nhận Dịch vụ Khẩn cấp nếu hội đủ mọi yêu cầu khác của CalFresh, cung cấp giấy căn cước và

  • Thu nhập hàng tháng của gia đình quý vị dưới $150 và có số tiền mặt dưới $100 *; hoặc
  • Tổng số thu nhập hàng tháng của gia đình quý vị và số tiền mặt * ít hơn số tiền trả thuê nhà và tiện ích hàng tháng; hoặc
  • Quý vị là công nhân thời vụ hoặc nhập cư của nông trại có dưới $100 tiền mặt. *

  *Tài sản có thể đổi ra tiền mặt, ví dụ: tiền mặt, tài khoản ngân hàng hoặc tiết kiệm, giấy chứng nhận của tài khoản tiết kiệm và khoản tiền được trả một lần

  Có. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, người nhận SSI/SSP có thể hưởng trợ cấp thực phẩm CalFresh nếu hội đủ tất cả điều kiện khác của chương trình. 

  Có. Kết hôn và/hoặc có con cái không phải là một điều kiện của chương trình.

  Có. Họ phải là cư dân của Quận Hạt nơi nộp đơn. Tuy nhiên, nơi thường trú dài hạn hoặc địa chỉ gửi thư cố định không cần thiết.

  Quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu là thường trú nhân "hội đủ điều kiện". Điều này bao gồm thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh), người tị nạn, người xin tị nạn (một cá nhân đã được phép cho tị nạn), những người được cấp giấy không bị trục xuất hoặc hủy bỏ tình trạng định cư, người nhập cảnh từ Cuba/Haiti, người được sở di trú ân xá cho vào Hoa Kỳ ít nhất một năm, người nhập cư có điều kiện (có thẻ xanh tạm thời). Một số nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân của nạn buôn người (có hộ chiếu T visa) và người nộp đơn xin hộ chiếu U visa/ chương trình cứu trợ tạm thời cũng có thể đủ điều kiện nhận CalFresh.

  Có. Con cái của quý vị có thể hội đủ điều kiện khi quý vị không. Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp CalFresh cho (các) con quý vị sinh ở Hoa Kỳ hoặc là một di nhân hội đủ điều kiện.

  Các tài sản như tiền mặt, trương mục ngân hàng và tài khoản tiết kiệm sẽ không bị tính cho chương trình trợ cấp thực phẩm CalFresh.

  Người khuyết tật và người lớn tuổi có thể có những người khác giúp họ nấu ăn khi cần. Người khuyết tật, vô gia cư và người lớn từ 60 tuổi trở lên cũng có thể mua thức ăn đã nấu sẵn qua Chương trình Nhà hàng Phục vụ Thức Ăn Nhanh.

  Tìm địa điểm

  Có. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp CalFresh nếu tuân thủ các điều khoản quản chế hoặc tạm tha, nếu có.

  Hãy liên lạc với Cán Sự Xã Hội của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của họ ở góc trên cùng bên phải của Thông Báo mới nhất của Quận Hạt (NOA).
  Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cán Sự Xã Hội, hãy yêu cầu nói chuyện với Cấp Trên (Supervisor).
  Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cấp Trên (Supervisor);
  Quý vị có thể gửi email đến văn phòng Thanh tra Quận của chúng tôi tại [email protected] để yêu cầu xem xét hồ sơ bảo mật miễn phí.

  HOẶC

  Quý vị có quyền yêu cầu buổi Điều Trần. Để yêu cầu một Buổi Điều Trần, hãy làm theo các hướng dẫn ở mặt sau thư Thông Báo của Quận Hạt (NOA) mà quý vị đã nhận được.

  Điền vào mặt sau của NOA và gửi hoặc mang giấy này đến;
  Appeals Unit
  County of Santa Clara Social Services
  333 W Julian St.
  San Jose, CA 95110-2335

  HOẶC

  Gọi 1-800-952-5253
  TDD cho người khiếm thính hoặc nói 1-800-952-8349

  Hãy kết nối với chúng tôi

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.