Bảo Hiểm Y Tế (Medi-Cal)

Medi-Cal là chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế Medicaid của liên bang ở tiểu bang California. Đây là một chương trình sức khỏe cộng đồng cho cư dân California có thu nhập và tài sản thấp.

Bảo hiểm y tế Medi-Cal là một chương trình lớn cung cấp nhiều dịch vụ y tế miễn phí hoặc chi phí thấp nhằm hỗ trợ nhu cầu y tế cho cư dân California.

Quý vị có hội đủ điều kiện không?

Khả năng hội đủ điều kiện của Medi-Cal chủ yếu dựa vào thu nhập của bạn.

Bảo hiểm y tế Medi-Cal không giới hạn thời gian ghi danh, quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào.

Quý vị có thể sử dụng trực tuyến Xem tôi có đủ điều kiện trước khi điền đơn để thử xem quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal hay không.

Khi quý vị nộp đơn, Cán sự Xã hội sẽ quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Thủ Tục Nộp Đơn

 1. Điền & Nộp Đơn
 2. Quý vị có thể cần nộp các chứng từ nếu thu nhập, quốc tịch, hoặc thông tin khác không được kiểm chứng qua mạng điện tử hoặc nếu có nghi vấn. Bấm vào Các Chứng Từ Thường Dùng. để biết các giấy tờ cần.
 3. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn, quý vị sẽ nhận được thư Thông báo cho biết nếu đơn xin Medi-Cal của quý vị đã được chấp thuận hoặc bị từ chối.
 4. Nếu được chấp thuận:

•    Quý vị sẽ nhận được thư có thẻ bảo hiểm Medi-Cal (BIC). Trong 45 ngày đầu tiên bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal sẽ không bị vào nhóm (còn được gọi là Medi-Cal Thường).

•    Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được thẻ BIC, quý vị sẽ nhận giấy tờ để chọn Nhóm Y Tế.

•    Khi nhận được giấy tờ để chọn Nhóm Y Tế, quý vị có 30 ngày để chọn một nhóm. Nếu không chọn, họ sẽ chọn một nhóm cho quý vị.

•    Để biết danh sách đầy đủ của các nhóm y tế, hãy bấm vào Danh Mục Nhóm Y Tế.

•    Để biết danh sách đầy đủ các nhóm nha khoa, hãy bấm vào Danh Mục Nhóm Nha Khoa.

Trở lại trên cùng


Sử dụng bảo hiểm y tế

Đưa thẻ bảo hiểm Medi-Cal (BIC) bằng nhựa của quý vị cho người cung cấp dịch vụ y tế để xem quý vị có bảo hiểm không, để cho phép văn phòng bác sĩ/y tế gởi hóa đơn cho dịch vụ chăm sóc y tế và/hoặc nha khoa của quý vị.

ĐỪNG bỏ thẻ bảo hiểm Medi-Cal (BIC) của quý vị. Nếu đã từng nhận bảo hiểm Medi-Cal trước đây, quý vị đã có một thẻ BIC mà có thể sử dụng lại nó. Nếu bị mất thẻ BIC, hãy liên lạc với Cán sự Xã hội để xin một thẻ mới.

Hãy bảo vệ chính mình khỏi bị lừa đảo, luôn giữ số thẻ bảo hiểm BIC ở nơi an toàn và bảo mật. Nếu nhận được một tin nhắn, email hoặc cuộc gọi điện thoại từ bất cứ ai ngoài người cung cấp dịch vụ y tế hỏi số thẻ BIC của quý vị, ĐỪNG cung cấp thông tin của quý vị, đây là LỪA ĐẢO!

Medi-Cal cung cấp một số dịch vụ y tế quan trọng; các dịch vụ này bao gồm:

 • Dịch vụ ngoại trú
 • Dịch vụ khẩn cấp
 • Nhập viện
 • Chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện, bao gồm Điều trị Sức khỏe Hành vi
 • Thuốc theo toa
 • Các chương trình như Vật lý Trị liệu và Tập sinh hoạt hàng ngày (được gọi là Dịch vụ Phục hồi chức năng & Học chức năng mới) và Thiết bị
 • Dịch vụ xét nghiệm
 • Dịch vụ ngừa bệnh và chăm sóc sức khỏe & Kiểm soát bệnh mãn tính
 • Dịch vụ dành cho trẻ em (Nhi khoa), bao gồm Chăm sóc Răng và Mắt
 • Dịch vụ Di chuyển
 • Dịch vụ khác:
  • Nha khoa – Hãy bấm vào Medi-Cal Nha Khoa để biết thêm thông tin
  • Nhãn khoa
  • Dịch vụ di chuyển y tế không khẩn cấp
  • Dịch vụ và hỗ trợ dài hạn

Hãy xem Quyền Lợi Y Tế Medi-Cal để biết thêm về các dịch vụ này. Hãy truy cập vào Healthcare.gov Glossary để biết nghĩa của những từ được sử dụng.

Trở lại trên cùng


Giữ Bảo Hiểm Y tế

Để giữ bảo hiểm y tế, quý vị phải gia hạn bảo hiểm hàng năm.

 1. Bảo hiểm y tế Medi-Cal có thể được gia hạn tự động nếu tất cả thông tin của quý vị có thể được chứng minh qua mạng điện tử. Nếu được gia hạn, quý vị sẽ nhận thư thông báo (NOA) đã gia hạn.
 2. Nếu Quận Hạt không thể xác minh qua mạng điện tử tất cả thông tin của quý vị, quý vị sẽ nhận được mẫu đơn Gia hạn. Hãy kiểm tra, hoàn tất và gửi trả lại cùng với các giấy tờ được yêu cầu.
 3. Khi nhận được Mẫu Đơn Gia Hạn đã hoàn tất, Quận Hạt sẽ gửi thư Thông báo (NOA) cho quý vị. Điều này sẽ cho quý vị biết vẫn còn hội đủ điều kiện cho chương trình Medi-Cal. Nếu quý vị không gởi trả lại Mẫu Đơn Gia Hạn đúng thời hạn, quý vị sẽ mất bảo hiểm y tế.
 4. Quý vị sẽ có 90 ngày để liên lạc với Quận Hạt nếu bảo hiểm y tế của quý vị bị ngưng vì không gởi trả lại giấy tờ được yêu cầu. Quý vị sẽ phải cung cấp thêm thông tin để bảo hiểm y tế được cho lại.

ĐỪNG bỏ thẻ bảo hiểm Medi-Cal (BIC) của quý vị. Nếu đã từng nhận bảo hiểm Medi-Cal trước đây, quý vị đã có một thẻ BIC mà có thể sử dụng lại nó. Nếu bị mất thẻ BIC, hãy liên lạc với Cán sự Xã hội để xin một thẻ mới.

Hãy bảo vệ chính mình khỏi bị lừa đảo, luôn giữ số thẻ bảo hiểm BIC ở nơi an toàn và bảo mật. Nếu nhận được một tin nhắn, email hoặc cuộc gọi điện thoại từ bất cứ ai ngoài người cung cấp dịch vụ y tế hỏi số thẻ BIC của quý vị, ĐỪNG cung cấp thông tin của quý vị, đây là LỪA ĐẢO!

Bảo trì tài khoản

Hãy cập nhật số điện thoại và địa chỉ email của quý vị. Thông tin liên lạc của quý vị có thể được cập nhật tại BenefitsCal hoặc gọi cho Cán sự Xã hội của quý vị.

Trở lại trên cùng


Các Điều Cần Biết

Các Câu Hỏi Thường Gặp

  Đối với nhiều người ghi danh vào bảo hiểm y tế Medi-Cal, họ không phải trả phí bảo hiểm, phí phụ trả, và bất cứ chi phí nào. Một số gia đình sẽ trả chi phí phải chăng, chẳng hạn như phí bảo hiểm thấp hàng tháng. Một số trẻ em hưởng Medi-Cal, phí bảo hiểm y tế hàng tháng phải trả là $13 cho mỗi trẻ, tối đa là $39 cho một gia đình. Nói chung, những ai đang nhận Medi-Cal sẽ có các quyền lợi y tế giống như chương trình bảo hiểm mua qua Covered California với lệ phí thấp.

  Hạt Santa Clara có hai nhóm y tế, gọi là Santa Clara Family Health Plan và Anthem Blue Cross.

  Tất cả ghi danh vào và rút tên khỏi nhóm y tế được đăng ký bởi Medi-Cal Managed Care Health Care Options.

  Trực tuyến - https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/

  Điện thoại - 1-800-430-4263

  Trực tiếp đến văn phòng: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 sáng-12 trưa & 1 chiều-5 chiều

  Benefit Assistance Center
  1867 Senter Rd. San Jose, 95112

  South County Social Services
  1879 Tomkins Ct. Gilroy, 95020

  North County Social Services
  1330 W. Middlefield Rd. Mt. View, 94043

  Chỉ dùng một mẫu đơn cho nhiều chương trình bảo hiểm y tế. Thường thấy những người trong cùng một gia đình hoặc người khai thuế chung hội đủ điều kiện cho các chương trình bảo hiểm y tế khác nhau.

  Ví dụ, cả hai cha mẹ có thể hội đủ điều kiện khấu trừ thuế qua bảo hiểm mua ở Covered California, trong khi con họ hưởng Medi-Cal. Điều này là do luật lệ của Medi-Cal cho trẻ em khác với người lớn, nhằm bảo đảm rằng tất cả trẻ em đều có bảo hiểm y tế với giá cả phải chăng.

  Nếu có thắc mắc về bảo hiểm của mình với nhóm y tế Medi-Cal, quý vị có thể gọi trực tiếp nhân viên của họ, giống như với bảo hiểm sức khỏe nào khác.

  Không, không có thời hạn hoặc thời gian ghi danh cho Medi-Cal. Quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong năm.

  Có, mất bảo hiểm y tế như Medi-Cal được coi là một điều kiện đủ để đăng ký trong thời gian ghi danh đặc biệt.

  Quý vị sẽ nhận được thư thông báo làm cách nào để ghi danh vào một chương trình bảo hiểm của Covered California. Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng Sở Xã Hội của Quận Hạt để được giúp ghi danh vào một chương trình bảo hiểm Covered California.

  Medi-Cal chỉ cố thu lại chi phí y tế đã trả cho quý vị sau khi quý vị qua đời và 55 tuổi trở lên, hoặc khi một thành viên ở bất cứ lứa tuổi nào ở viện điều dưỡng như viện dưỡng lão. Medi-Cal không yêu cầu trả lại chi phí y tế khi quý vị hoặc người phối ngẫu còn sống, con trai hoặc gái bị khuyết tật, hoặc con của quý vị dưới 21 tuổi.

  Nếu dưới 55 tuổi, quý vị có thể đăng ký Medi-Cal khi biết rằng sẽ không có ảnh hưởng đến tài sản trừ khi quý vị ở trong viện dưỡng lão.

  Cho những người trên 55 tuổi hoặc ở trong một viện điều dưỡng, Bộ Y Tế có thể yêu cầu bồi hoàn chi phí y tế. Chi phí này sẽ có thể lấy từ bất động sản của quý vị lúc quý vị qua đời.

  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Third Party Liability & Recover Division của Bộ Y tế Tiểu Bang.

  Có. Hãy nhớ trả lời 'Có' cho câu hỏi "Quý vị có thai không?". hoặc nói với người giúp quý vị điền đơn. Quý vị có thể nộp đơn xin bảo hiểm y tế để trả cho chăm sóc sức khỏe trước khi sinh, khi sinh và sau khi sinh. Các hãng bảo hiểm y tế không thể từ chối bán bảo hiểm nếu quý vị đang mang thai.

  • Hãy liên lạc với Cán sự Xã hội của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của họ ở góc trên cùng bên phải của Thông Báo mới nhất của Quận Hạt (NOA).
  • Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cán sự Xã hội, hãy yêu cầu nói chuyện với Cấp Trên (Supervisor).
  • Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cấp Trên (Supervisor);
  • Quý vị có thể gửi email đến văn phòng Thanh tra Quận của chúng tôi tại [email protected] để yêu cầu xem xét hồ sơ bảo mật miễn phí.

   HOẶC

   Quý vị có quyền yêu cầu buổi Điều Trần. Để yêu cầu một Buổi Điều Trần, hãy làm theo các hướng dẫn ở mặt sau thư Thông Báo của Quận Hạt (NOA) mà quý vị đã nhận được.

   Điền vào mặt sau của NOA và gửi hoặc mang giấy này đến;
   Appeals Unit
   County of Santa Clara Social Services
   333 W Julian St.
   San Jose, CA 95110-2335

   HOẶC

   Gọi 1-800-952-5253
   TDD cho người khiếm thính hoặc nói​​​​​​​ 1-800-952-8349

  Hãy kết nối với chúng tôi

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.