Trợ Cấp Tiền Mặt Cho Gia Đình Có Trẻ Em (CalWORKs)

Chương trình CalWORKs giúp các gia đình có trẻ em và phụ nữ mang thai trong 6 tháng cuối của thai kỳ đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

CalWORKs trợ giúp tiền mặt có thời hạn, gửi trẻ và bảo hiểm y tế. Chương trình này cũng giúp tìm và giữ việc, trả tiền học, cung cấp các dịch vụ khác để hỗ trợ gia đình quý vị, ngay cả khi không còn nhận trợ cấp.

Trợ cấp Tiền mặt cho Người Tỵ nạn (RCA) hỗ trợ tiền mặt ngắn hạn cho những người tỵ nạn mới đến và một số di dân khác, khi những người này không đủ điều kiện nhận các trợ cấp tiền mặt khác.

Chương trình Trợ cấp cho Nạn nhân của Tệ nạn Buôn người và Tội phạm (TCVAP) hỗ trợ tiền mặt ngắn hạn cho một số di dân còn sống sót của tệ nạn buôn người và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Quý vị có hội đủ điều kiện không?

Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ cho trẻ em dưới 19 tuổi, hoặc là phụ nữ mang thai trong 6 tháng cuối của thai kỳ, có thể hội đủ điều kiện nhận CalWORKs. Điều kiện này dựa trên số người trong gia đình, thu nhập, tài sản và nhu cầu đặc biệt.

Nếu quý vị nhận trợ cấp CalWORKs, thì tự động được hưởng bảo hiểm y tế Medi-Cal và cũng có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh Food nếu yêu cầu.

Quý vị có thể sử dụng trực tuyến Xem tôi có đủ điều kiện trước khi điền đơn để thử xem quý vị có hội đủ điều kiện hưởng CalWORKs hay không.

Khi quý vị nộp đơn, Cán Sự Xã Hội sẽ quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

 

Nếu có rất ít tiền mặt và cần chỗ ở, thực phẩm, giúp chi trả điện nước, quần áo, hoặc chăm sóc y tế, quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận được sự trợ giúp ngắn hạn ngay. Nếu gia đình quý vị cần giúp đỡ này, hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức.

Thủ Tục Nộp Đơn

 1. Điền & Nộp Đơn
 2. Xin hẹn phỏng vấn – Cán sự Xã hội của Quận Hạt sẽ làm hẹn để phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại.
 3. Quý vị có thể cần nộp các chứng từ nếu thu nhập, quốc tịch, hoặc thông tin khác không được kiểm chứng qua mạng điện tử hoặc nếu có nghi vấn. Bấm vào Các Chứng Từ Thường Dùng để biết các giấy tờ cần thiết.
 4. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn, quý vị sẽ nhận được thư Thông Báo (NOA) qua bưu điện, cho biết đơn xin đã được chấp thuận hoặc từ chối.
 5. Nếu đơn được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được thẻ EBT qua bưu điện. Quý vị cũng có thể xếp đặt với Cán sự Xã hội để nhận thẻ EBT tại một văn phòng của Quận Hạt.

BTrở lại trên cùng


Sử dụng trợ cấp tiền mặt

Thẻ trợ cấp qua hệ thống điện toán (EBT)

Để có thể sử dụng trợ cấp quý vị sẽ nhận được thẻ nhựa EBT còn được gọi là thẻ Golden State Advantage. Quý vị có thể dùng như thẻ trừ tiền thẳng từ trương mục ngân hàng hoặc thẻ ATM khi bấm vào 4 số PIN. Để bảo mật, PIN sẽ được gởi trong một thư riêng, hãy theo lời hướng dẫn để đổi số PIN.

Để xem số tiền hiện có trong thẻ EBT, các chi tiêu và các địa điểm đã dùng thẻ EBT.

Hãy cẩn thận về việc bị đánh cắp và lừa đảo trợ cấp qua thẻ EBT

Hãy bảo vệ chính mình khỏi những trò lừa đảo, luôn giữ thẻ EBT và mã số PIN ở chỗ an toàn và bảo mật. Nếu nhận được tin nhắn, thư điện tử hoặc cuộc gọi điện thoại yêu cầu số thẻ EBT hoặc mã số PIN của quý vị, KHÔNG cung cấp thông tin này, đây là một vụ LỪA ĐẢO!

Nếu quý vị là nạn nhân của việc trộm cắp phúc lợi, hãy báo cho nhân viên Quận tại số 408-758-3800 trong vòng 10 ngày

Watch EBT Scam Video
 

Những địa điểm nhận thẻ EBT

Quý vị có thể sử dụng thẻ EBT ở bất cứ cửa tiệm hoặc ATM nào có niêm yết dấu 'Quest', hãy vào trang: CA EBT Locator để tìm địa điểm nhận thẻ EBT.

Một số địa điểm sẽ lấy lệ phí dùng thẻ EBT, hãy bấm vào  Lấy Tiền Mặt KHÔNG Tốn Lệ Phí!

BTrở lại trên cùng


Giữ trợ cấp

Báo cáo Định kỳ

Quận Hạt sẽ gửi cho quý vị một mẫu đơn mỗi 6 tháng qua bưu điện để báo cáo những thay đổi. Những thay đổi này có thể là thu nhập, tài sản hoặc điều khác có ảnh hưởng đến trợ cấp của quý vị. Nếu không nộp lại mẫu đơn này, trợ cấp của quý vị sẽ bị ngưng.

Quận Hạt sẽ làm hẹn phỏng vấn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp mỗi năm một lần.

Bảo trì tài khoản

BTrở lại trên cùng


Chương Trình CalWORKs Việc Làm

Chương Trình CalWORKs Việc Làm (CWES) là chương trình miễn phí giúp người nhận trợ cấp CalWORKs đạt được các kỹ năng, công cụ, giáo dục căn bản, huấn nghệ và kinh nghiệm làm việc để tìm một công việc có mức lương đủ sống. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, tất cả những người trên 18 tuổi nhận CalWORKs phải tham gia vào chương trình CWES.

Cán Sự Xã Hội sẽ cho quý vị biết nếu phải tham gia vào chương trình CWES. Cố Vấn Việc Làm sẽ giúp quý vị tạo ra một kế hoạch việc làm. Ngay cả sau khi đã tìm được việc, quý vị có thể nhận dịch vụ hỗ trợ. Chẳng hạn như trả tiền gởi trẻ để giúp quý vị đi làm và sẽ từ từ có một công việc được trả lương tốt hơn.

Các Điều Cần Biết

Các Câu Hỏi Thường Gặp

  Quận Hạt phải xét duyệt đơn CalWORKs trong vòng 45 ngày. Tuy nhiên, nhiều đơn xin có thể được xét duyệt nhanh hơn tùy vào tình trạng của mỗi gia đình.

  Khoản tiền trợ cấp được xác định bởi Cán Sự Xã Hội sau khi xem xét thu nhập, số người hội đủ điều kiện trong gia đình, giới hạn của mức thu nhập và số tiền trợ cấp được nhận.

  Tài sản, như tiền có trong ngân hàng được tính khi xác định điều kiện CalWORKs của quý vị. Nhưng một số tài sản sẽ không bị tính, như căn nhà quý vị đang ở. Nếu quý vị cần trợ giúp về tiền, hãy nên nộp đơn và để Nhân Viên Quận Hạt xác định quý vị có hội đủ điều kiện nhận CalWORKs hay không.

  Có. Để hội đủ điều kiện nhận CalWORKs, quý vị phải là cư dân California và Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hội đủ điều kiện.

  Việc làm của người tham gia chương trình CalWORKs là mục tiêu chính của chương trình. Người lớn có khả năng phải tìm việc hoặc tham gia vào hoạt động được chấp thuận; giáo dục có liên quan đến việc làm, huấn nghệ và/hoặc giúp chuẩn bị tìm việc qua chương trình CalWORKs Việc Làm (CWES).

  CalWORKs thường trợ giúp tiền mặt cho người lớn trong 60 tháng. Trẻ em vẫn tiếp tục nhận trợ cấp tiền mặt sau 60 tháng.

  Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp CalWORKs hơn 60 tháng, với một số lý do sau đây:

  • Bị khuyết tật và không nhận SSI.
  • Chăm sóc người bệnh hoặc người tàn tật.
  • Đang mang thai và không thể làm việc.
  • Từ 60 tuổi trở lên.
  • Là một trẻ dưới 19 tuổi, ngay cả khi cha/mẹ không còn nhận CalWORKs vì quá giới hạn 60 tháng.
  • Là nạn nhân của bạo lực gia đình, hoặc sống ở khu người Mỹ bản xứ, nơi có ít nhất 50% người lớn bị thất nghiệp.

  Có nhiều chương trình trợ giúp các gia đình vô gia cư. Cán Sự Xã Hội có thể cho quý vị biết nếu hội đủ điều kiện nhận trợ cấp vô gia cư.

  Có. CalWORKs còn được gọi là chương trình Trợ giúp Tạm thời cho các Gia đình Nghèo (TANF), của liên bang tài trợ cho CalWORKs.

  Hãy liên lạc với Cán Sự Xã Hội của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của họ ở góc trên cùng bên phải của Thông Báo mới nhất của Quận Hạt (NOA).

  Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cán Sự Xã Hội, hãy yêu cầu nói chuyện với Cấp Trên (Supervisor).

  Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cấp Trên (Supervisor);

  Quý vị có thể gửi email đến văn phòng Thanh tra Quận của chúng tôi tại [email protected] để yêu cầu xem xét hồ sơ bảo mật miễn phí

  HOẶC

  Quý vị có quyền yêu cầu buổi Điều Trần. Để yêu cầu một Buổi Điều Trần, hãy làm theo các hướng dẫn ở mặt sau thư Thông Báo của Quận Hạt (NOA) mà quý vị đã nhận được.

  Điền vào mặt sau của NOA và gửi hoặc mang giấy này đến;
  Appeals Unit
  County of Santa Clara Social Services
  333 W Julian St.
  San Jose, CA 95110-2335

  HOẶC

  Gọi 1-800-952-5253
  TDD cho người khiếm thính hoặc nói 1-800-952-8349


  Hãy kết nối với chúng tôi

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.